مفهوم دکوراسیون(decoration ) چیست؟

مفهوم دکوراسیون(decoration ) چیست؟ با توجه به معنی نوشته شده در لغت نامه های زبان انگلیسی دکوراسیون شامل: هماهنگی های طراحی شده به منظور زیبا نمودن رنگ ها و لوازم داخل اتاق یا ساختمان به حالتی هنرمندانه را گویند. زمانی که هر یک از ما تغییری در شمایل و چیده مان یا رنگ محل زندگی […]