مفهوم دکوراسیون(decoration ) چیست؟

مفهوم دکوراسیون(decoration ) چیست؟

با توجه به معنی نوشته شده در لغت نامه های زبان انگلیسی دکوراسیون شامل: هماهنگی های طراحی شده به منظور زیبا نمودن رنگ ها و لوازم داخل اتاق یا ساختمان به حالتی هنرمندانه را گویند.

زمانی که هر یک از ما تغییری در شمایل و چیده مان یا رنگ محل زندگی و کار خود ایجاد نماییم در واقع دستی بر دکوراسیون آن زده ایم.

حال این که ما دکوراسیون کار خوبی هستیم یا نه به میزان آگاهی و دانش ما از رشته های این شاخه از هنر بر میگردد.

دکوراسیون نیز همانند دیگر هنرها دارای سبک ها و مکتب های متنوعی است که بر اساس سلیقه و ضرورت نسل ها و دوران خودش تغییراتی نموده است.

جدا از مهندسی و روانشناسی که در این زمینه انجام میگردد، در کل دکوراسیون در قسمت عامیانه خود (غیر حرفه ای) امری سلیقه ای و شخصی برای مالک آن محل محسوب میگردد.

در صورتی که تغییر دکوراسیون داخلی فضاهای مسکونی، اداری و تجاری باعث ارتقاء کیفیت فضای آن شود، به هیچ وجه درنگ در انجام آن جایز نیست، زیرا بهبود عملکرد فیزیکی و روانی این فضاها باعث تسهیل فعالیت های روزانه زندگی میشود.

گرچه تغییرات و انجام دکوراسیون هر محل باید با موقعیت جغرافییایی آن واز همه مهمتر با توان مالی شخص مطابقت داشته باشد.

از دیدگاه روانشناسان هر تغییری در ظاهر، رنگ محل کار یا سکونت شخص که بتواند تاثیری مثبت روی روح و روان، انگیزه و امید به زندگی داشته باشد مثبت ارزیابی میشود.